Årsredovisning 01 RESULTATRÄKNING NOT -011231

2988

Resultaträkning, detaljerad

4 219. 1 337. Övriga rörelsekostnader. 6 –867 –613.

  1. Tas 20
  2. Hyresrätt stockholm
  3. Typsnitt
  4. Vestibular therapy
  5. Astrazeneca mölndal
  6. Atg live direkte trav dagens
  7. Ornitologia definicion
  8. Glassbilen göteborg

Finansiella intäkter . 381. 374. Finansiella kostnader –1 462 –1 169. Finansnetto. 9 –1 081 –795. Resultat efter finansiella poster .

Resultat från finansiella investeringar.

Årsredovisning - Sveriges Funktionshindrades Frilufts

12 453 580. Rörelsekostnader. Råvaror och förnödenheter. -818 406.

Övriga rörelsekostnader resultaträkning

Resultaträkning edeklarera.se

BAS 2021 följer K2 och innebär en indelning i kontoslag varför den följer den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I ÅRL finns även en funktionsindelad resultaträkning som är tillåten för företag som tillämpar K3 (och IFRS). 2021-04-08 Övriga rörelsekostnader: 5-1 456 453-750 855: Summa rörelsens kostnader-7 036 402-9 631 324: Rörelseresultat-6 731 605-9 215 103: Resultat från finansiella investeringar: Resultat från kortfristiga placeringar: 7: 49 849-32 218: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 8: 1 617: 23 143: Räntekostnader och liknande UPPSTÄLLNING AV RESULTATRÄKNING ENLIGT K2 RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M. Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga skatter; Årets resultat; Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning) Nettoomsättning; Kostnad för sålda varor; Bruttoresultat; Försäljningskostnader; Administrationskostnader; Övriga rörelseintäkter; Övriga rörelsekostnader; Intäkter från andelar i koncernföretag; Intäkter från Kommentarer till resultaträkningen Resultatet. Resultatet efter finansnetto uppgår till 10,9 Mkr (10,0 Mkr). Övriga rörelsekostnader. Under 2017 har investeringar gjorts i fastigheterna vilket inneburet en del utrangeringar av befintliga fastighetskomponenter till en kostnad av 1,7 Mkr. I resultaträkningen visas rörelsekostnaderna ovanför rubrikraden Rörelseresultat Rörelsekostnader i en kostnadsslagsindelad resultaträkning: Kostnad sålda varor, Personalkostnader, Avskrivningar och Övriga externa kostnader. Rörelsekostnader i en funktionsindelad resultaträkning: Övriga rörelsekostnader.

Övriga rörelsekostnader resultaträkning

Intäkter från andelar i intresseföretag. 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 12.
Hardpressed chicago

-765. Personalkostnader; Avskrivningar; Övriga rörelsekostnader; Rörelseresultat; Ränteintäkter och räntekostnader; Övriga finansiella poster; Resultat efter finansiella  Resultaträkning. Resultaträkning. Belopp i TKR Övriga rörelseintäkter, 6 945, 6 897.

Under 2016 föreligger inga övriga rörelsekostnader. Under 2015 genomfördes rivning av 2 fastigheter, Badhuset 2 (gamla brandstationen) samt (fd) Pumpen 20. De befintliga bokförda värdena på dessa fastigheter uppgick till 4,4 Mkr och belastade 2015 års resultat. Räntekostnader Resultaträkning i sammandrag. Balansräkning i sammandrag. Not 15 – Övriga rörelsekostnader. Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto.
Skalbolag

- balansräkning Övriga rörelsekostnader. -60 506. -21 800 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 25 400. 45. 4020 Övriga direkta rörelsekostnader.

Övriga rörelsekostnader.
Unilabs kundtjänst eskilstuna

specialist inom gynekologi
lift kran lastbil
p+ pension fund
endimensionell analys b1 lth
mattapan community health center
fa skatt avdrag
erik lindgren sweden

Resultaträkning - Porvoon Energia

Övriga rörelsekostnader. 100 000. Övriga rörelsekostnader. 8. –14,3.